Πολύσπαστες πόρτες οροφής

Οι πολύσπαστες πόρτες οροφής, συνδυάζοντας υψηλή τεχνολογία και ευελιξία μπορούν να καλύψουν σχεδόν οποιαδήποτε ανάγκη. Οι πολύσπαστες πόρτες οροφής ανοίγουν προς τα πάνω και μέσω των πλευρικών ραγών οδηγούνται στην οροφή του κτιρίου αυξάνοντας έτσι τον διαθέσιμο χώρο. Είναι αξιόπιστες και ασφαλείς ενώ η απουσία οδηγών στο πάτωμα διευκολύνει την κίνηση των οχημάτων. Μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη καθώς είναι δυνατόν να περιέχουν πόρτα για πεζούς ή ακόμα και παράθυρο, Είναι διαθέσιμες σε χρώματα σύμφωνα με το πρότυπο RAL και υπάρχει επίσης η δυνατότητα προσθήκης μηχανισμού.