Πυράντοχες συρόμενες

συρόμενη πυράντοχη

Οι συρόμενες πυράντοχες πόρτες μονόφυλλες ή δίφυλλες κατασκευαζονται από πάνελ με μόνωση και συνδέσμους αποτελούμενους από κάθετες άκαμπτες μεταλλικές κολώνες και περιμετρικό μεταλλικό σκελετό. Το συνολικό πάχος του κάθε φύλλου είναι 82 mm αποτελούμενο από γαλβανισμένη λαμαρίνα (sendzimir) οπλισμένο με άκαμπτο αφρό, δύο πυράντοχες γυψοσανίδες και πετροβάμβακα. Περιμετρικά του φύλλου υπάρχει ειδική φλάντζα η οποία προσφέρει σφράγιση του καπνού. Τα φύλλα λαμβάνουν αρχικά μια διαδικασία φωσφόρισης και τελικό χρώμα primer πάχους 5 micron. Το τελικό φινίρισμα αποτελείται από βαφή πάχους 20 micron τα οποία προσφέρουν μια συνεχή αντίσταση σε αλατούχο ομίχλη έως και 400 ώρες.

Η κύλιση γίνεται μέσω οδηγού εγκατεστημένο στο επάνω μέρος ο οποίος βάφεται στο ίδιο χρώμα με την πόρτα και μεταλλικά ράουλα κύλισης. Η στήριξη του γίνεται με χρήση αγκυρίων στο πρέκι. Η πόρτα λειτουργεί χειροκίνητα μέσω αλουμινένιων χειρολαβών (εσωτερικά και εξωτερικά) και ένα αντίβαρο το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος του κάθε φύλλου συνδεδεμένο με ιμάντα και τροχαλίες, το σύστημα αυτό αναλαμβάνει να διατηρεί την θύρα πάντα κλειστή και σφραγισμένη. Ο ιμάντας της τροχαλίας είναι συνδεδεμένος με μία αμπούλα χημικού διαλύματος όπου σε περίπτωση πυρκαγιάς σπάει και αυτόματα κλείνει την πόρτα.

Η πόρτα είναι πιστοποιημένη κατά UNI 9723 και διάρκεια αντίστασης σε φωτιά REI 120.