Αυτόματες πόρτες εξοικονόμησης χώρου

Πόρτες εξοικονόμησης χώρου για ευρεία οπτική γωνία σε περιορισμένο χώρο

Σύμφωνα με την ονομασία τους, οι αυτόματες πόρτες εξοικονόμησης χώρου είναι σχεδασμένες ειδικά για κίνηση των φύλλων σε πολύ στενά και περιορισμένα ανοίγματα, ως αποτέλεσμα το άνοιγμα διέλευσης όπου εφαρμόζονται είναι σχεδόν ίσο με το άνοιγμα κτίστου. Τέτοιοι τύποι πορτών είναι οι κυκλικά συρόμενες θύρες, οι ανοιγόμενες θύρες με έκκεντρο άνοιγμα όπως και οι πτυσόμενες. όλοι οι παραπάνω τύποι θυρών εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια και αναταποκρίνονται σε όλες τις λειτουργικές ανάγκες όλων των τύπων των κτιρίων.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ