Πυράντοχες ανοιγόμενες

ανοιγόεμνες πυράντοχες

Η σειρά πυράντοχων ανοιγόμενων θυρών μεγάλων διαστάσεων μπορεί να κατασκευαστεί με ένα ή δύο φύλλα. Η κάσα, οι μεντεσέδες και όλα τα περιφερειακά πιστοποιούνται επίσης κατά της φωτιάς εξασφαλίζωντας ένα πλήρη πιστοποιημένο σύστημα. Οι ειδικά παντεταρισμένοι μεντεσέδες προσφέρουν αυτόματο κλείσιμο έπειτα από κάθε άνοιγμα εξασφαλίζοντας την απομόνωση και μετάδοση της φωτιάς κατά την εκένωση του κτιρίου 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ