Αυτόματες πόρτες θαλαμηγών

Η εταιρία με μια άριστα καταρτισμένη ομάδα τεχνικών αναλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και συντήρση αυτόματων θυρών για το απαιτητικό περιβάλλον των μηχανοκίνητων θαλαμηγών συνδυάζοντας την με επιτυχία την ποιότητα και αρτιότητα της κατασκευής.  Ergomatic has provided custom automatic doors to Greek and other International luxury motor yacht owners over the course of many years.  Our teams provide the attention to detail and craftmanship to guarantee a product that will continue to function in harsher maritime conditions.  Specialty door finishes and integration with other on-board systems are available.

Our Specialist engineers would be happy to visit your vessel the next time you are in port to discuss your ideas!

Παράδειγμα μελέτης