Αυτόματα συστήματα πάρκινγκ

Από τις αρχές του 2009 έχουμε προχωρήσει στην ανάπτυξη των απαραιτήτων υποδομών με στόχο να εισέλθουμε στην αγορά των Συστημάτων Διαχείρισης Χώρων Στάθμευσης και Πρόσβασης Οχημάτων. Σήμερα έχουμε υλοποιήσει και υποστηρίζουμε ενεργά μια από τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες εγκαταστάσεις χώρων στάθμευσης στην Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos στην Θεσσαλονίκη με δυναμικότητα 3.200 θέσεων στάθμευσης.

Η ποιότητα και η πληρότητα των προσφερόμενων λύσεων βασίζεται:

Στην Πληρότητα και στην Ολοκληρωμένη Κάλυψη των Αναγκών που προσφέρουν τα συστήματα των αναγνωρισμένων εταιρειών που αντιπροσωπεύουμε

Στην βαθιά γνώση των αναγκών και η πολυετή ενασχόληση μας με τα συγκεκριμένα συστήματα

Στην Ποιότητα Κατασκευής και στην Τεχνολογία Αιχμής των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας

Στην Εμπειρία και την Εξειδίκευση των στελεχών της Ergomatic . Η εταιρία μας διαθέτει στελέχη που εκπαιδεύονται και ενημερώνονται συνεχώς στις έδρες των εταιρειών που αντιπροσωπεύουμε στο εξωτερικό μέσω διαφόρων κύκλων σεμιναρίων. Τα στελέχη αυτά είναι ικανά να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε ανάγκη τόσο κατά το διάστημα του σχεδιασμού της προσφερόμενης λύσης όσο και κατά την διάρκεια της υλοποίησης και εγκατάστασης του συστήματος.

Στην Άρτια Τεχνική Υποστήριξη που η Ergomatic προσφέρει στους Πελάτες της.

Η Διεύθυνση Τεχνικής υποστήριξής διαθέτει έμπειρους τεχνικούς (software & hardware) καθώς επίσης διαθέτει πάντα επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε πιθανό πρόβλημα εντός ελάχιστου χρόνου.