Η εταιρία μας ανέλαβε την κατασκευή και τοποθέτηση αυτόματης συρόμενης πόρτας, αντικαθιστώντας την αυτόματη περιστρεφόμενη πόρτα εισόδου στo κατάστημα IKEA. Χρησιμοποίησε το μηχανισμό Dual Core 140 brake out system της Sesamo Srl, πληρώντας τις απαιτήσεις του καταστήματος για δυνατότητα άμεσης διαφυγής σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Πελάτης.: ΙΚΕΑ

Προϊόν.: Aυτόματη συρόμενη πόρτα